۱۴۰۳-۰۴-۲۸ ۱۶:۴۵

سیمان سفید اکباتان

سیمان سفید اکباتان

خط و مشی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سیمان اکباتان

شرکت سیمان اکباتان تولیدکننده انواع سیمان سفید ، درراستای سیاست های شرکت ، ارتقاء کیفیت محصولات ، حفظ و صیانت ازنیروی انسانی و محیط زیست و توجه ویژه به مشتریان  اقدام به استقرارسیستم مدیریت یکپارچه مشتمل برسیستم های 9001:2015 –ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015  ISO 10002:2018 – ISO 10004:2018 –درشرکت نموده است و موارد زیررا به عنوان محورهای اصلی خط مشی شرکت معرفی می نماید.

 

v     افزایش رضایت مشتریان ازطریق ارائه محصولات با کیفیت در راستای تامین خواسته های مشتریان، پایش مداوم میزان رضایتمندی ایشان و رسیدگی  و پاسخگویی به شکایات مربوطه

v     برنامه ریزی و انجام اقدامات سیستمی برای بهبودروند پیشگیری ازصوانح،مصدومیت و بیماریهای شغلی در راستای سلامت و ایمنی کارکنان و افزایش رضایتمندی ایشان از محیط کار

v     توسعه و بهبود سطح  دانش فنی و آگاهی کارکنان درخصوص کیفیت ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

v     بهینه سازی امکانات و منابع  موجود درراستای افزایش بهره وری

v     توسعه و بهبود مشارکت و انگیزش کارکنان درحوزه بهبودمستمر در زمینه های فنی ، کیفیت ، ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

v     برنامه ریزی و بهبود اقدامات زیست محیطی از جمله پیشگیری ازآلودگی منابع محیطی و طبیعی اعم از آب،خاک و هوا

v     تعهد به تلاش و کوشش حداکثری برای رعایت کامل و تحقق و تطبیق با قوانین،مقررات و الزامات کیفی،بهداشتی،ایمنی و زیست محیطی

v     تعهد به بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه با ارتقاء شاخص ها و معیارهای کلیدی عملکرد  در حوزه های فنی ، کیفی ، ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

 مدیریت شرکت خود رامتعهد به اجرای این خط مشی دانسته ، کلیه پرسنل و همکاران را به درک ، پیروی و اجرای صحیح و کامل آن فرامی خواند. نماینده مدیریت  وظیفه نظارت براجرا ،استقرار و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه  توسط مدیران فرایندها را عهده دارمی باشد.