۱۴۰۳-۰۴-۲۸ ۱۷:۴۵

سیمان سفید اکباتان

سیمان سفید اکباتان

مزایده فروش حدود ۸۰ تن آهن آلات سبک و سنگین ضایعاتی

شرایط مزایده موضوع مزایده: فروش حدود 80تن آهن آلات سبک و سنگین ضایعاتی واقع در کارخانه به نشانی: کیلومتر 18 جاده رزن به همدان، کارخانه سیمان اکباتان شرایط شرکت در مزایده: 1-تکمیل و تحویل فرم مزایده به همراه یک فقره چک صیادی ثبت شده به مبلغ 1.000.000.000ریال در وجه شرکت سیمان اکباتان کد شناسه 10101031842و […]